Ako postupovať pri výbere zváračky - niekoľko rád pre začiatok

Bimax 132

Obsah článku

 • Podľa čoho vyberať zváračku - základný návod
 • Sprievodca názvov funkcií zváračiek
 • Doporučené hodnoty zváracieho prúdu pre obalované elektródy
 • Vhodné druhy prúdu pre zváranie TIG pre rôzne zvarované materiály

Podľa čoho vyberať zváračku - základný návod

Vážení návštevníci nášho e-shopu, pokiaľ nie ste odborníkmi na zváraciu techniku a zváranie, v krátkosti by sme Vám chceli ponúknuť niekoľko rád pred kúpou zváračky. Rada pri kúpe zváračky Vám pomôže k správnemu rozhodnutiu. Najprv  pojednáme o úskaliach kúpy a ďalej se pokúsime objasnit niektoré zaužívané výrazy pre špeciálne funkcie zváračiek.
Pozor !

 • Nevyberajte zváračku len podľa hodnoty maximálneho zváracieho prúdu. Dôležitejší parameter je tzv. zaťažovateľ alebo tiež výkonová využitelnosť. Ten nám naznačuje ako intenzívne môžete zváračku využívať, teda ako dlho za daných parametrov prúdu môžeme pracovať než dôjde k aktivácii tepelnej ochrany stroja.
 • Zaťažovateľ se meria pri zváračkách Telwin podľa normy EU - EN 60974-1. Táto norma prikazuje merať tento parameter pri teplote okolia 40°C. Pýtajte se preto vždy predajcu pri akej teplote bol meraný jeho udávaný zaťažovateľ !!
 • Pýtate sa prečo? Pretože napr. pri meraní pri teplote okolia 20°C prebieha ochladzovanie zváračky podstatne intenzívnejšie a teda parameter zaťažovateľ by mal byť polovičný!! Potom sa rôzny výrobcovia chvália neuveritelnými hodnotami zaťažovateľa a nakoniec sa zistí, že zváračka je v prevádzke neuchladiteľná. Pokiaľ bude odpoveď predajcu vyhýbavá, dávajte pozor na vynaložené prostriedky!!
 • A teraz ako to funguje: meranie prebieha pri teplote okolia 40°C v 10 minútovom pracovnom cykle, ktorý je 100% času. Zváračka má napr. udávaný zaťažovateľ: 140A pri 20% a 80 A pri 60%. Tento konkrétny parameter znamená, že pri teplote okolia 40°C, do zásahu tepelnou ochranou môžeme nepretržite zvárať prúdom:140 A 2 minúty, potom nechať pauzu k ochladeniu 8 minút. Alebo zvárať prúdom 80 A po dobu 6 minút a potom urobiť pauzu na chladenie 4 minuty. 10 minút = 100%. Samozrejme pokiaľ je teplota okolia nižšia než 40°C sú parametre zaťažovatela násobne priaznivejšie. V praxi si predstavte situáciu za akej se bežne pracuje: teplota okolia menej ako 20°C, zvárací prúd 60-90 A. Priemerný čas na vytvorenie zvaru cca 1-2 min. Zvlášť u zváračiek MIG-MAG. Tiež Vás napadla otázka prečo kupovať neúmerne výkonnejšiu a drahšiu zváračku? Teraz je to už  len na Vás.

A teraz stručne ďalej k výberu zváračky. Každá zváračka, zvlášť tie zložitejšie, majú svoje špecifické funkcie. Na vyžiadanie Vám pošleme slovenský manuál ku každému typu.

Predom je treba vedieť, aký materiál sa bude  zvárať. Pokiaľ budete zvárať ocel bežných rozmerov, záleží akou metodou chcete zvárať. Tu sú na výber zváračky pre zváranie metódou MMA, MIG-MAG, TIG - pojmy sú vysvetlené nižšie. Potom už záleží len na výbere podľa ceny, váhy a výkonu. To je na každom z Vás.
Pokiaľ budete zvárať hliník, zliatiny vyberejte skôr medzi modelmi označenými funkciami ako TIG/AC/DC LIFT/HF, Balance, Duty Cycle
Pokiaľ budete zvárať problematické hrúbky ocele a s dôrazom na estetiku, zaujímajte sa o zváračky s funkciou PULSE, PoP, Slope Down, Short Arc, Spray Arc, Bi-Level
Pokiaľ budete zvárať viac druhov materiálov jedným strojom, zaujímajte se o zváračky s funcí SYNERGY, PoP, Pulse, 2T-4T, Pulse, AC/DC, Slope Down.

Naša ponuka zváračiek

Zváračka CO2 analógová, zváračka MIG-MAG digitálna, bodovacia odporová zváračka, plazmová rezačka, zvárací invertor TIG, zvárací invertor MIG-MAG (CO2)-TIG, náhradné diely pre zváračky Telwin, Einhell, Herkules, náhradné diely pre plazmové rezačky, spotrebný materiál pre zváranie, horáky s káblami CO2 (MIG-MAG), plazmové horáky a ďalšie.

Sprievodca názvami funkcií zváračiek

 • MMA (Manual Metal Arc) je metóda ručného zvárania elektrickým oblúkom s použitím obalovaných zváracích elektród. Zdrojom pre zváranie môže byť napätie AC – striedavé (trafozváračky) alebo DC – jednosmerné (invertory). Takmer všetky obalované elektródy sa pripájajú ku kladnému pólu + zdroja. Zemniaca svorka sa pripojí k zápornému – pólu zdroja. Len vo výnimočných prípadoch pri použití kyslých elektród se urobí prepólovanie.
 • MIG-MAG (Metal Inert Gas- Metal Active Gas) je metóda zvárania kedy je prídavný materiál plynule dodávaný do miesta zvaru podávacím zariadením, prídavný materiál sa taví elektrickým oblúkom a tavný kúpeľ je chránený pred atmosférickou oxidáciou inertným plynom, který je dodávý na miesto zvaru. Inak tiež metóda zvárania v ochrannej atmosfére.
 • FLUX je nová , moderná zváracia metóda podobná metóde MIG-MAG, kde ochranu inertným plynom nahrádza materiál odparený tavením zváracieho drôtu a chrániaci taveninu pred atmosférickou oxidáciou. Tento zvárací drôt (tiež nazývaný „trubičkový“) je vlastne zvinutý pásik naplnený rutilovou alebo basickou náplňou s prímesami. Tento pásik je zvinutý, fixovaný zámkami na jeho okrajoch, aby nedochádzalo k jeho otváraniu a nakoniec vyžíhaný. U tejto metódy FLUX odpadá nutnost použiť dodatočné plynové zariadenie pri všetkých výhodách ktoré má zváranie MIG-MAG. Pretože tavenina vzniká odtavovaním drôtu po jeho kruhovom obvode je rozstrekovaná jemnými kvapkami do kúpeľa, je zvar oproti klasickej metode MIG-MAG úhľadnejší , zaoblený a homogénny. V dnešnej dobe, pri cene trubičkového drôtu sa už prevádzkové náklady vyrovnávajú nákladom na zváranie s inertným plynom  (platí pri zváraní ocelí) a odpadá manipulacia s fľašami.
 • TIG (Tungsten Inert Gass) alebo tiež nemecky WIG (Wolfram Inert Gass) - zváracia metóda  predstavuje zvárací postup, ktorý využívá teplo uvolňované zo zapáleného elektrického oblúka, udržiavaného medzi neroztavitelnou elektrodou (wolfram) a zvarovaným dielom. Wolfrámú elektródu drží zváracia pištol vhodná pre prenos potrebného zváracieho prúdu, ktorá chráni samotnú elektródu a zvarovací kúpeľ pred atmosférickou oxidáciou prostredníctvom prúdu inertného plynu (obvykle Argon Ar 99,5%) , prúdiaceho z keramickej hubice. Môže sa použiť ručné prídávanie zváracieho materiálu, alebo zvárať len natavením okrajov zvarencov.
 • TIG DC ( DC je jednosmerné výstupné napätie zváracieho stroja) je druh zvárania vhodný pre čisté zváranie všetkých druhov uhlíkových ocelí s nízkým a vysokým obsahom zliatin a ocelí s obsahem medi, niklu a titanu a ich zliatin. Pre zváranie TIG DC elektródou pripojenou na – pól sa obvykle používa elektróda s 2% ceru (so šedým pruhom)
 • TIG AC (AC je striedavé výstupné napätie zváracieho stroja) je druh zvárania kovov ako je hliník, bronz, mosadz, zliatiny, ktoré vytvárajú pri zváraní na tavenine ochranný izolačný oxid. Změnou polarity zváracieho prúdu je možné „rozbiť“ povrchovú vrstvu oxidu prostredníctvom mechanizmu nazvaného „ionické pieskovanie“. Napätie na wolfrámovej elektrode je striedavo kladné (EP) a záporné (EN). To se deje regulovatelne cca 20-200x za sec. Obvykle sa používa zeleno označená elektroda s 99,8% wolframu.Behom doby EP je oxid odstraňovaný z povrchu, čím je umožnená tvorba kúpeľa. Behom doby EN dochádza k maximálnemu prenosu tepla na zvarovaný diel čo umožní jeho zváranie. Možnost menit hodnotu parametra „balance“ v režime AC umožňuje znížit dobu prúdu EP na minimum a umožniť tak rychlejšie zváranie. Hodnotu parametra Balance možno meniť od 20% do 90% (percentuálny podiel EN na celkovej dobe).Vyššie hodnoty parametra balance umožňujú rychlejšie zváranie, vyšší prienik, koncentrovanejší  oblúk, užší zvarovací kúpeľ a obmedzený ohrev elektródy. Nižšie hodnoty umožňujú vyššiu čistotu zvarovaného dielu. Použitie príliš nízkej hodnoty parametra balance znamená rozšírenie oblúka a odoxidované časti povrchu, prehrievanie elektródy s následnou tvorbou guličky na hrote a poklese ľahkosti zapálenia oblúka a možnosti jeho nasmerovania. Použitie nadmernej hodnoty parametru balance má za následok príliš „špinavý“ zvárací kúpeľ, zašpinenú tmavými prímesami.
 • Zvárací invertor  je zariadenie, ktoré usmerní priamo bežné sieťové napätie, toto usmernené napätie potom elektronický obvod premení na striedavé napetie vysokej frekvencie. Toto vysokofrekvenčné napätie sa transformuje a usmerní na jednosmerné napätie použitelné pre zváranie, tzv. DC napätie. V zvláštnych prípadoch sa ponechá výstup striedavý AC alebo, pri moderných prístrojoch, se elektronicky prepína polarita, potom hovoríme o striedavom výstupnom napätí AC. Výhodou týchto invertorov je veľmi nízká hmotnosť, možnost elektronicky upravovať priebeh výstupného napätia a tým ho prispôsobiť rôznym zváracím metódam. Ďalej veľká možnost vybavit tieto stroje ďaľšími funkciami zvyšujícími komfort a kvalitu práce. Invertor je citlivé elektronické zariadenie, které potrebuje byť udržiavané v čistote. Pokiaľ pracuje v prašnom prostredí, je nutné ho po demontovaní krytu vyfúkať 1-6x za rok (podľa prašnosti) stlačeným vzduchom a vyfúkať zanesené otvory chladiaceho zariadenia.

Ďalšie funkcie invertorov:

 • Arc force (MMA) na výstupe invertora je meranie zváracieho prúdu. Pokiaľ napr. zvárač neudrží elektródu pri práci v konštantnej vzdialenosti od zvarenca, obvod Arc Force pridává a uberá prúd podľa parametrov oblúka a tým sa vytvára rovnomerný zvar.
 • Anti stick (MMA) obvod, ktorý pri zapalování oblúka pozná, že by prišlo k prilepeniu elektródy a ihneď obmedzí zvárací prúd a tým zabráni prilepeniu elektródy.
 • Hot start  (MMA) obvod, ktorý pri zapalování oblúka nastaví parametre výstupu invertora tak, aby omožnil ľahké zapálenie oblúka.
 • HF (TIG) týka se invertorov a jedná sa o vysokofrekvenčné zapálenie oblúka bez dotyku elektródy so zvarencom prostredníctvom iskry vyvolanej vysokofrekvenčným zariadením. Tento spôsob zapálenia oblúka nespôsobuje vznik wolframových prímesí v zváracom kúpeli ani opotrebovanie elektródy a ponúka ľahké začatie zvárania vo všetkých polohách.
 • Lift (TIG) týka se invertorov a jedná sa o možnost zapálenia elektrického oblúka oddialením wolfrámovej elektródy od zvarenca. Tento spôsob zapálenia oblúka spôsobuje menej elektromagnetického rušenia a znižuje na minimum výskyt wolframových prímesí a opotrebovanie elektródy. Pri zapalování oblúka se ľahko doktneme elektródou zvarenca a pri stlačenom tlačítku na pištoli oddialime 2-3 mm elektródu od zvarenca a tým zapálíme oblúk.
 • Slope Down táto funkcia umožní postupný pokles nastaveného zváracieho prúdu v momente uvolnenia tlačítka na hodnotu prúdu Ibase
 •  Výkonové využitie alebo tiež zaťažovateľ - týká sa všetkých zváračiek a jedná se o veľmi dôležitý parameter !!! Zváračky TELWIN sú testované pri teplote okolí 40oC podľa normy Európskej únie  EN 60974-1. Zaťažovateľ Telwin udáva percentuálne čas, počas ktorého môže zvárací prístroj dodávať uvádzaný prúd pri teplote okolia 40°C. Vyjadruje sa v % na základe 10 minútového cyklu (napr. 60%=6 min. práce s daným prúdom v technických parametroch, 4 min. prestávka, alebo inak - 170 A pri 40% znamená 4 minúty práce pri prúde 170 A a 6 minút (60%) pauza) Pri prekročení týchto parametrov ( pri teplote pracovného prostredia 40 oC ) dôjde k zásahu tepelnej ochrany zváračky, zvárací prístroj zostane v pohotovostnom režime. Po ochladení zváračky na prevádzkovú teplotu sa tepelná ochrana zváračky automaticky späť zapne.Hodnota teploty, pri ktorej je zváračka testovaná,  je veľmi dôležitá. Pokiaľ niekto túto hodnotu neudáva a zváračky sú testované pri teplote napr. 20°C, sú udávané parametre zváračky v podstate polovičné !! Pri 20°C je ochladzovanie zváračky intenzívnejšie a údaj "zaťažovateľ" je podľa noriem EU nekorektný.Naopak pokiaľ budete so zváračkou, skúšanou prí 40°C pracovat pri okolnej teplote 20°C, budú hodnoty "zaťažovateľ" prakticky 2- násobné.
 • Post Gas - nastavitelná doba dofuku inertného plynu pri dokončení zvárania
 • Burn Back - nastavitelná doba dohorenia zváracieho drôtu od vypnutia spínača horáku pre tzv. vyplnenie kráteru zvaru
 • Short ARC (krátký oblúk) týká se metódy MIG-MAG  a je to režim odtavovania drôtu kedy k oddeleniu kvapôčky dochádza následkom krátkych zkratov na hrote drôtu v taviacom kúpeli. (až 200x za sekundu) Tento zpôsob je vhodný pre: uhlíkové a nízkolegované ocele, nerez, hliník a zliatiny. Aplikácie: zváranie vo všetkých polohách, na jemných povrchoch alebo pre prvný nános do obrúsených hrán, výhodou je menší prenos tepla do zvarenca a dobre ovládatelný kúpeľ.
 • Spray ARC (rozstrekovaný oblúk) týka se metody MIG-MAG a je to režim tavenia drôtu pri vyšších prúdoch a napätí -s porovnaním s režimom Short arc  hrot drôtu neprichádza do styku s tavným kúpeľom – z neho vychádza oblúk , prostredníctvom ktorého vznikajú kovové kvapôčky pochádzajúce z nepretržitého tavenia drôtu, teda bez výskytu zkratov. Tento spôsob je vhodný pre: uhlíkové a nízkolegované ocele, nerez, hliník a jeho zliatiny.Aplikácie: zváranie na rovnom povrchu, s hrúbkou materiálu min.3-4 mm (vysoko fluidný kúpeľ) rýchlosť nánosu veľmi rýchla, vysoké prehriatie zvarenca.
 • Pulse Arc (pulsný oblúk) jedná sa o kontrolovaný prenos v režime „Spray Arc“ a vyznačuje sa preto výhodami čo sa týka rýchlosti tavenia a absencie vymršťovania materiálu a to pri veľmi nízkych hodnotách prúdu kedy nedochádza k takému ohrevu zvarenca, podobne ako u Short Arc. Každému prúdovému impulzu zodpovedá oddelenie jednej samostatnej kvapky drôtu elektródy, tento jav se vyskytuje s pravidelnosťou úmernou rýchlosti posuvu drôtu v závislosti na jeho priemer. Obvyklé hodnoty frekvencie sú 30-300 Hz. Použitie: uhlíkové a nízkolegované ocele, nerez, hliník a jeho zliatiny.Aplikácie: zváranie v rôznych polohách, tenkých a stredne hrubých materiálov, ktoré rýchlo podliehajú účinkom tepla (hliník a jeho zliatiny) a tiež pri hrúbkach materiálu pod 3 mm.
 • SYNERGY (súčinnosť) táto funkcia umožňuje súbežne využívať niekoľko funkcií zváračky zároveň. Od výrobcu je pevne nastavených cca 15 programov pre rôzne druhy zváraných materiálov, meniť se dá len jeden parameter. Ďalej je možné v ručnom režime nastaviť každý parameter zvlášť a uložiť do pamäte. Takto sa dá uložit cca 10 rôzných osobných nastavení pre často sa opakujúce technologické postupy.  
 • Režim 2T/4T  (režim dvojtakt-štvortakt) Dvojtakt-stlačením tlačítka na horáku sa uvedie zváračka do chodu, pustením tlačítka sa zastaví. Používá sa pri krátkych zvaroch. Štvortakt - stlačením tlačítka sa spustí stroj a po uvolnení zváračka zostáva v činnosti. Dalším stlačením a uvolnením sa zváračka zastaví. Tento režim sa používá pri dlhých zvaroch, aby „nebolel“ prst. Funkcia Štvortakt bývá doplnená ešte funkciou Bi-Level, uvádza sa do činnosti krátkým stlačením ovládacieho tlačítka.
 • Bi-Level - tato funkcia umožňuje ovládacím tlačítkom v priebehu zvárania prepínať hodnotu zváracieho prúdu v dvoch úrovniach. Prvá úroveň je normálne nastavený zvárací prúd, druhá hodnota je prúd nížší, nastavený obsluhou, až na úroveň prúdu Ibase.
 • Pilot Arc - riadené, automatické zapálenie oblúka, používá se väčšinou pri zváracích automatoch

 

Odporúčané hodnoty zváracieho prúdu pre rôzne druhy obaľovaných elektród:

Ø elektródy mm 1,6 2 2,5 3,25 4 5 6
Rutilové 30-55 40-70 50-100 80-130 120-170 150-250 220-370
Bazické 50-75 60-100 70-120 110-150 140-200 190-260 250-320
Celulosové 20-45 30-60 40-80 70-120 100-150 140-230 200-300

 

Vhodné druhy prúdu pre zvarovanie TIG pre rôzne materiály: 


 DC AC 
Oceľ
*
Nerezová oceľ
*
Liatina  * 
Meď  * 
Nikel  * 
Titan  * 
Hliník 
 *
Mosadz
 *
Bronz 
  * 
Zliatiny
 *


Po prezrení nážho katalógu si vyberte jednu z hlavných kotegórií produktov v hornej časti stránky, alebo môžte použiť vyhľadávací formulár nad týmto textom, kam môžte zadať typ, kód alebo označenie tovaru ( napr. "kompresor", "zváračka" atd.).

Tovar môžte zakúpiť v našom e-shope. Registrácia nie je k nákupu povinná, ponúká však niektoré výhody.